အေမပင္ျဖစ္ပါတယ္


အေမေခါင္းဟာ ဆံပင္ေတြျဖဴၿပီး ေမ့တတ္ရင္ေမ့တတ္မယ္
သင့္ကိုေတာ့ လံုး၀အမွတ္ရေနပါလိမ့္မယ္…
အေမ့မ်က္စိဟာ မႈန္ရင္မႈန္ေနလိမ့္မယ္ သင့္ပံုရိပ္ကိုေတာ့
ေကာင္းေကာင္းျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္…
အေမဟာ စကားပီပီသသ ေျပာခ်င္မွေျပာႏိုင္လိမ့္မယ္
သင့္ကိုေတာ့ သား(သမီး) လို႔ ပီပီသသ ေခၚႏိုင္ပါလိမ့္မယ္..
အေမလက္ေတြဟာ တုန္ရင္ခ်ိနဲ႔ၿပီး ေကာင္းေကာင္းလႈပ္လို႔ရခ်င္မွ ရမယ္
သင့္ကိုေႏြးေထြးစြာဖက္ထားဖို႔ေတာ့ အားအင္ေတြက်န္ပါလိမ့္မယ္…
အေမေျခေထာက္ေတြဟာ လမ္းေကာင္းေကာင္းေလွ်ာက္ဖို႔
သန္မာခ်င္မွ သန္မာလိမ့္မယ္… သင္ရွိရာကို လာလည္ဖို႔ ေတာင္ေ၀ွးတစ္ေခ်ာင္းသာ
လိုပါလိမ့္မယ္….
အေမဟာ အိပ္ယာေပၚမွာ လဲရင္ လဲေနပါလိမ့္မယ္
သူ႔ရဲ႔ စိတ္ကေတာ့ သင့္ႏွလံုးသားမွာ မွီတြယ္ေနပါလိမ့္မယ္…..
ကမၻာေပၚမွာ မိန္းမ ေတြ အမ်ားႀကီးထဲမွ သင့္ကို အခ်စ္ဆံုးေသာ
မိန္းမဟာ သင္၏ အေမပင္ျဖစ္ပါတယ္….
See More

Advertisements

ေျပာခ်င္တဲ့စကားေလးေတြ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s